Η Εταιρεία

Η Μαυρή Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία με πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι η κυρία  Βασιλική Ζέρβα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 με έδρα τον Παντοκράτορα Πρέβεζας.

Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής της Μαυρή Α.Ε. διοχετεύεται σε χώρες του εξωτερικού.