Σχετικά με εμάς

Η Εταιρεία Μαυρή Α.Ε. βρίσκεται στο στόμιο του  Αμβρακικού Κόλπου, στο Νομό Πρέβεζας,  κοντά στο χωριό Αγιος Θωμάς.

Το ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο της εταιρείας απλώνεται σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων.

Σκοπός της Μαυρή Α.Ε. είναι η εκτροφή και εμπορία τσιπούρας, λαυρακιού και άλλων Μεσογειακών ψαριών.

Η δυναμικότητα της εταιρείας, με βάση την άδεια, είναι 230 τόνοι ετησίως.

Σε ιδιόκτητο χώρο τριών στεμμάτων, ακριβώς απέναντι στην ακτή, βρίσκονται οι χερσαίες εγκαταστάσεις της εταιρείας, που περιλαμβάνουν υπερσύγχρονο συσκευαστήριο, αποθήκες, γραφεία και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας τηρούνται αυστηρά όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής καθώς και το σύστημα υγιεινής τροφίμων HACCP.

Οι τροφές που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία παρασκευάζονται σε εργοστάσια πιστοποιημένα και ελεγχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέχουν ως βάση τα ιχθυάλευρα και, σε πολύ μικρές  ποσότητες, δημητριακά και ιχθυέλαια.